24.08.2024. - 10.11.2024.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Andris Eglītis. Izstāde

Daži iztēles un matērijas satikšanās gadījumi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

No 2024. gada 24. augusta līdz 10. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) norisināsies Andra Eglīša “Izstāde”, kas parāda dažus iztēles un matērijas satikšanās gadījumus muzejā.

Kad beidzas zināšanas, rodas patiesība.

Andris Eglītis, viens no savas paaudzes spilgtākajiem Latvijas gleznotājiem, arvien izgudro instrumentus, lai radītu jaunus gleznieciskās domāšanas veidus un pētītu tos gan individuāli, gan kopā ar citiem. Strādājot dažādās kopienās, telpās un vietās, balansējot starp pilsētu un laukiem, viņš ir sasniedzis milzīgu māksliniecisko brīvību, kuras rezultāts ir darbu daudzveidība mērogā, stilā un materiālā. Līdz šim vērienīgākā Eglīša izstāde netop kā savrups personāldarbs, bet gan kolektīvas mākslas prakses notikums, kuras veidošanā iesaistīti daudzi citi radošo kopienu pārstāvji, viņu darbi un idejas.

Andris Eglītis kopā ar komandu skata izstādi kā specifisku personīgās un lokālas telpiskās pieredzes fenomenu Rietumu kultūrā, bet tās darba procesu – kā ekosistēmas un kolektīvas apziņas radīšanu, pētījumu par identitāti un kontekstu. Izmantojot iztēli un glezniecības valodu kā instrumentus, Andris Eglītis šajā izstādē piedāvā savu skatījumu uz vidi – tā būs liecība iespējai radīt telpu, kas ir dzīvi apliecinoša un jēgpilna, un ļauj veidot ieinteresētas un nehierarhiskas attiecības ar apkārtējo pasauli.

Ekspozīcijas fiziskais veidols paredz plašu telpisku instalāciju LNMM Lielajā zālē, kur kopā eksistē gan dažādos laika nogriežņos tapušie gleznu cikli, gan objekti un arhitektoniskie veidojumi, pludinot robežas starp to, kas ir vai nav mākslas priekšmets.

Projektu papildina citu mākslinieku jaundarbi, Alekseja Beļecka un Lienes Pavlovskas kūrētā pavadošā izstāde-komentārs muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, kā arī publiskā un izglītības programma.


Izstādes idejas un koncepta autori

Andris Eglītis
Kitija Vasiļjeva
Aleksejs Beļeckis

Izstādes kurators

Aleksejs Beļeckis

Izstādes producente

Kitija Vasiļjeva

Asociētie kuratori

Liene Pavlovska
Jonatans Habibs Enkvists (Jonatan Habib Engqvist, Zviedrija)
Jaceks Sosnovskis (Jacek Sosnowski, Polija)

Izstādes koordinatore

Ieva Kalnača
Projektu vadības nodaļas vadītāja /
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Publiskā programma

Agnese Krivade

Izglītības programma

Kitija Vasiļjeva
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Izstādes komunikācija

Marta Krivade
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs /
Lielā izstāžu zāle (-1. stāvā) un citviet muzejā
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Atbalsta