Andris Eglītis. Izstāde. Andris Eglītis. Izstāde.
24.08.2024. - 10.11.2024.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Andris Eglītis. Izstāde.

Daži iztēles un matērijas satikšanās gadījumi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Kad beidzas zināšanas, rodas patiesība.

Andris Eglītis, viens no savas paaudzes spilgtākajiem Latvijas gleznotājiem, arvien izgudro instrumentus, lai radītu jaunus gleznieciskās domāšanas veidus un pētītu tos gan individuāli, gan kopā ar citiem. Strādājot dažādās kopienās, telpās un vietās, balansējot starp pilsētu un laukiem, viņš ir sasniedzis milzīgu māksliniecisko brīvību, kuras rezultāts ir darbu daudzveidība mērogā, stilā un materiālā. Līdz šim vērienīgākā Eglīša izstāde netop kā savrups personāldarbs, bet gan kolektīvas mākslas prakses notikums, kuras veidošanā iesaistīti daudzi citi radošo kopienu pārstāvji, viņu darbi un idejas.

Eglītis kopā ar radošo komandu skata izstādi kā specifisku personīgās un lokālas telpiskās pieredzes fenomenu Rietumu kultūrā, bet tās darba procesu – kā ekosistēmas un kolektīvas apziņas radīšanu, pētījumu par identitāti un kontekstu. Ekspozīcijas fiziskais veidols paredz plašu telpisku instalāciju LNMM Lielajā zālē, kur kopā eksistēs gan dažādos laika nogriežņos radīti gleznu cikli, gan objekti un arhitektoniskie veidojumi, pludinot robežas starp to, kas ir vai nav mākslas priekšmets. Līdzās tai izstādi papildinās citu mākslinieku jaundarbi, Agneses Krivades veidota publiskā programma, Alekseja Beļecka un Lienes Pavlovskas kūrēta pavadošā izstāde-komentārs muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, kā arī LNMM un Kitijas Vasiļjevas kopīgi kūrēta pavadošā izglītības programma.

Izmantojot iztēli un glezniecības valodu kā instrumentus, Eglītis šajā izstādē piedāvās savu skatījumu uz vidi – tā būs liecība iespējai radīt telpu, kas ir dzīvi apliecinoša un jēgpilna, un ļauj veidot ieinteresētas un nehierahiskas attiecības ar apkārtējo pasauli.


Izstādes idejas un koncepta autori

Andris Eglītis
Kitija Vasiļjeva
Aleksejs Beļeckis

Izstādes kurators

Aleksejs Beļeckis

Izstādes producente

Kitija Vasiļjeva

Publiskās programmas kuratore

Agnese Krivade

Asociētie kuratori

Liene Pavlovska
Jonatans Habibs Enkvists (Jonatan Habib Engqvist, Zviedrija)
Jaceks Sosnovskis (Jacek Sosnowski, Polija)

Izglītības programmas kuratori

Kitija Vasiļjeva un LNMM

Izstādes komunikācija

Marta Krivade un LNMM

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs /
Lielā izstāžu zāle (-1. stāvā) un citviet muzejā
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga