11.11.2023. - 30.03.2024.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

“Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai” Jāzeps Grosvalds. 1891–1920

No 2023. gada 11. novembra līdz 2024. gada 30. martam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) norisināsies latviešu modernisma aizsācējam Jāzepam Grosvaldam veltīta apjomīga retrospekcija “Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai”*.

Jāzeps Grosvalds (1891–1920) bija ļoti daudzpusīga, izcili talantīga personība, par kuru iespējams sacīt, ka būtībā visas viņa darbības uzskatāmas par mākslas faktu – ne tikai paši mākslas darbi, bet arī vēstules, dienasgrāmatas, krāšņi pašdarināti žurnāli, pat modernais ģērbšanās stils.

Pagrieziena punkts Jāzepa Grosvalda dzīvē, kas lika nobriest gan kā personībai, gan kā māksliniekam, bija Pirmā pasaules kara sākums, kad viņš vairs nevarēja atgriezties Parīzē un iepazinās ar citiem jaunajiem latviešu māksliniekiem. Grosvaldam, kurš augstu vērtēja kolēģu tehniskās spējas un plašās mākslas vēstures zināšanas un kuram pašam savukārt bija iespēja tos izglītot par jaunākajām tendencēm mākslā, bija lemts kļūt par klasiskā modernisma ievadītāju latviešu mākslā, satuvinoties ar saviem vienaudžiem un izveidojot pulciņu “Zaļā puķe”. Vienlaikus viņš šajā brīdī sāka izteikti sevi apzināties kā latviešu tautas pārstāvi, pievērsās nacionāli svarīgām tēmām, kas veidoja pamatu drīz pēc tam neatkarību ieguvušās jaunās Latvijas valsts modernajai mākslai. Jāzeps Grosvalds daudzējādā ziņā bija pirmais – Pirmā pasaules kara bēgļu cikls, latviešu strēlnieku cikls, 1917. gada revolūcija Krievijā, Austrumu cikls pēc paša pieredzētā Senās Persijas teritorijā.

Izstāde ietver aptuveni 400 Jāzepa Grosvalda mākslas darbu no Latvijas un Zviedrijas muzeju krājumiem un privātkolekcijām, tai skaitā vairāk nekā 150 darbu no Vermlandes muzeja Kārlstadē. Ekspozīciju papildina bagātīgs izpētes materiāls dažādos formātos, tostarp digitālā un audio.

Izstāde stāsta par klasisko modernismu un tā ienākšanu latviešu mākslā, atklājot to caur Jāzepa Grosvalda veidošanos par modernu jaunekli, viņa visai bezrūpīgo, taču radošo impulsu pilnu dendija dzīvi Parīzē un ceļojumos, viņa kļūšanu par savas zemes aizstāvi un nacionāli nozīmīgu tēmu aizsācēju un atspoguļotāju, kā arī autora daiļrades nozīmību Latvijas mākslas attīstībā kopumā.

Līdz ar izstādes atklāšanu klajā nāk sadarbībā ar izdevniecību “Neputns” un redaktori Laimu Slavu veidots vizuāli krāšņs izdevums – Jāzepa Grosvalda grāmata “Persijas ainas [Tableaux persans]”, kuras manuskripts tapis Parīzē 1919. gadā, neilgi pēc mākslinieka atgriešanās no Persijas teritorijas, bet pati grāmata pirmo un vienīgo reizi tikusi izdota 1978. gadā Stokholmā. Tajā ietverti ceļojuma spilgtāko vērojumu un pārdzīvojumu apraksti, kas tiešā veidā sasaucas ar viņa Austrumu ciklā atspoguļotajām emocijām. Jaunā grāmata papildināta ar apjomīgu vizuālo materiālu, tādējādi liekot atdzimt šim unikālajam darbam un atstājot paliekošu vērtību arī pēc izstādes noslēguma. Izdevums ir četrās valodās – oriģinālā manuskripta franču valodā, faksimils un tulkojumi latviešu, angļu un zviedru valodā.

Izstādi pavada daudzveidīga pasākumu programma, kas aptver mākslas, vēstures, literatūras, epistulārā mantojuma u.c. jautājumus, caur Jāzepa Grosvalda personības sniegumu vēstot par visa 20. gadsimta sākuma notikumiem un laika garu.

* No Jāzepa Grosvalda ieraksta dienasgrāmatā 1912. gada janvārī.


"Sarunu vakaru" audio ieraksti:
Kopā ar Džo: Valsts un diplomātija
Kopā ar Džo: Karš un mākslinieks
Kopā ar Džo: Austrumi
Kopā ar Džo: Dzīve kā svētki

Izzinošs materiāls bērniem digitālā formātā
“Atklāj mākslinieku Džo!”

2024. gada 8. marta zinātnisko lasījumu video ieraksti:

Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts "Harmonijas un disharmonijas dialektika Jāzepa Grosvalda darbu stilistikā"

Dr. art. Aija Brasliņa, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs "Džo “brummellianizms”: piezīmes par modernista Jāzepa Grosvalda dendijismu"

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs "Jāzeps un Oļģerds Grosvaldi. Mākslas dzīve Parīzē un teorētiskās atziņas"

Mg. hist. Edgars Engīzers, Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta bibliotēka "Džo Austrumu ceļojums: aiz skiču un piezīmju kadrējuma palikušais"

Mg. art. Ieva Kalnača, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs "Grosvalda Austrumu cikls – no autora radītā līdz interpretācijām"

Mg. art. Dans Spēgels (Dan Spegel), Vermlandes muzejs / Kārlstade, Zviedrija "The story behind the Jāzeps Grosvalds collection at Värmlands Museum"

Mg. art. Fifija Mirstrēma (Fiffi Myrström), Vermlandes muzejs / Kārlstade, Zviedrija "When the local history crosses the borders"

Mg. hist. Iveta Šķiņķe, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija "Grosvaldu ģimene – simbols diplomātu dinastijai ārlietu dienestā"

Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts "Grosvaldes: autobiogrāfisko liecību loma sieviešu vēstures tīklojuma kartēšanā"

Mg. art. Kristīne Želve, režisore, rakstniece "Jāzepa Grosvalda dienasgrāmatas. Izgaismojot sieviešu stāstus"

Spāņu mākslas vēsturnieka un kuratora Alonso Peresa-Fahardo (Carlos Alonso Pérez-Fajardo) lekcija “No gleznieciskuma līdz modernitātei. Spānijas glezniecības ietekme Parīzē 20. gadsimta otrajā desmitgadē”.


Izstādes kuratore

Ieva Kalnača
Projektu vadības nodaļas vadītāja /
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Mākslinieciskās koncepcijas autore

Ieva Stūre

Jāzepa Grosvalda memoriālās kolekcijas glabātāja

Aija Zandersone

Izglītības programmas kuratore

Anna Pūtele

Izstādes komunikācija

Katrīna Vastlāve

Atbalstītāji

Sadarbības partneri un deponētāji

Vermlandes muzejs Kārlstadē (Zviedrija)
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Zuzānu kolekcija
Andra Kļaviņa kolekcija un citas privātkolekcijas

Norises vieta

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka /
Lielā izstāžu zāle
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Saistītie jaunumi

Saistītās izglītības programmas

Saistītās preses relīzes