Izdevniecības “Neputns” sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdota Eduarda Kļaviņa grāmata par gleznotāju Jāzepu Grosvaldu Izdevniecības “Neputns” sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdota Eduarda Kļaviņa grāmata par gleznotāju Jāzepu Grosvaldu
29.05.2024.

Izdevniecības “Neputns” sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdota Eduarda Kļaviņa grāmata par gleznotāju Jāzepu Grosvaldu

Latvijas mākslas klasikas sērija turpinās ar grāmatu par Jāzepu Grosvaldu (1891—1920). Sērijas redaktore Laima Slava. Grāmatas autors Eduards Kļaviņš, literārā redaktore — Guna Pence, attēlu apstrāde: Jānis Pauzers, sērijas māksliniece Anta Pence.

Gleznotājs Jāzeps Grosvalds (1891—1920) ir viens no ievērojamākiem un izglītotākajiem latviešu māksliniekiem, kas Latvijas mākslas vēsturē raksturots kā klasiskā modernisma ievadītājs un kā nācijai būtisku tēmu atveidotājs kara un politisko krīžu posmā.

Grosvalds, kā rakstījis savā dienasgrāmatā, centās Rīgas draugiem “iepotēt drusku no “jaunās skolas” meklējošā un konstruktīvā gara”, citiem vārdiem, no Parīzē iepazītā modernisma. Mākslinieka Bēgļu un Strēlnieku ciklu darbos atrodami ikoniski darbi, kas izsaka visu šī laikmeta un cīņu traģismu. Ne mazāka nozīme ir Grosvaldam arī kā pirmajam un izcilākajam orientālistam latviešu mākslā, par ko liecina viņa Persijas ceļojuma ainas un piezīmes. Unikāla rakstīto materiālu daļa ir Jāzepa Grosvalda dienasgrāmatas un daudzās vēstules brālim, kas ļauj izsekot viņa biogrāfijai dienu no dienas, apzinot visu, ko viņš jutis, domājis un darījis.

Eduarda Kļaviņa grāmata “Jāzeps Grosvalds” iznākusi sērijā “Latvijas mākslas klasika", kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt mūsu mākslas klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmata ietver pilnu teksta tulkojumu angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu. Grāmatas beigās atrodama arī laika josla, kurā latviešu mākslinieka dzīvi iespējams skatīt pasaules notikumu kontekstā, atklājot kopsakarības, paralēles vai interesantas sakritības.

Ziņas par izdevumu

Jāzeps Grosvalds
Grāmata latviešu un angļu valodā, 120 lpp.
Autors: Eduards Kļaviņš
Sērijas redaktore: Laima Slava. Literārā redaktore Guna Pence
Tulkotāja: Ieva Lešinska. Angļu teksta korektore: Iveta Boiko
Dizains: Anta Pence
Attēlu apstrāde: Jānis Pauzers
Izdošanas gads: 2024
Cena: 9 EUR.

Grāmatu iespējams iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51 un internetveikalā.


Atbalstītāji

Valsts kultūrkapitāla fonds