Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsludina izstāžu projektu konkursu Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsludina izstāžu projektu konkursu
07.10.2022.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsludina izstāžu projektu konkursu

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsludina atklātu izstāžu projektu konkursu, aicinot piedalīties māksliniekus un mākslas izstāžu kuratorus.

Konkursa mērķis ir veidot kvalitatīvu un ilgtspējīgu izstāžu piedāvājumu, kura ietvaros sabiedrībai būtu pieejamas gan mākslas vēstures izpētei un interpretācijai veltītas izstādes, gan atspoguļoti aktuālie procesi vizuālajā mākslā, dekoratīvajā mākslā un dizainā.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) izsludina konkursu par tiesībām realizēt mākslas izstāžu projektus LNMM izstāžu zālēs 2024. gadā:

  • Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (Rīgā, Skārņu ielā 10) Lielajā zālē – konkursā tiks izraudzīti ne mazāk kā divi projekti;

  • LNMM galvenās ēkas (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) Lielajā izstāžu zālē (-2. stāvā) – konkursā tiks izraudzīts ne mazāk kā viens projekts.

Pieteikumus vērtēs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Zinātniskās padomes apstiprināta Konkursa komisija.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 30. novembrim plkst. 16.00.

Sūtot pa pastu – līdz 2022. gada 24. novembrim (pasta zīmogs).

Pieteikumi, ievērojot Nolikumā noteiktās noformējuma prasības, iesniedzami:

  • personīgi – LNMM birojā Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 LNMM lietvedim;
  • pa pastu – sūtot uz LNMM juridisko adresi “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. J. Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010”;
  • elektroniski – sūtot uz LNMM oficiālo e-adresi https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001033633 vai
    e-pasta adresi (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2023. gada 31. janvārim.

Papildu informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67 322 524 vai rakstīt uz e-pastu .

LNMM izstāžu projektu konkursa nolikums
1. pielikums. Informācija par 2024. gada konkursu
2. pielikums. Pieteikuma anketa fiziskām personām
2. pielikums. Pieteikuma anketa juridiskām personām
3. pielikums. DMDM telpu plāns
4. pielikums. LNMM Lielās izstāžu zāles plāns