13.12.2023.

LNMM piedalās starptautiskajā izstādē “Pašnoteikšanās: globālā perspektīva” Dublinā

No 2023. gada 28. oktobra līdz 2024. gada 21. aprīlim Dublinā, Īrijas Modernās mākslas muzeja Austrumu spārna un Dārza galerijās notiek izstāde “Pašnoteikšanās: globālā perspektīva”, kurā iekļauti 14 darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma.

Starptautiskais projekts “Pašnoteikšanās: globālā perspektīva” (“Self-Determination: A Global Perspective”) Dublinā ir viena no vērienīgākajām izstādēm Īrijas Modernās mākslas muzeja (Irish Museum of Modern Art, IMMA) vēsturē un daļa no plašākas programmas, kas veltīta Īrijas valsts dibināšanas simtgadei. Reflektējot par mākslas un mākslinieku lomu saistībā ar neatkarīgu valstu veidošanos un nacionālo identitāti, kuratoru uzmanības centrā atrodas jaunās nacionālās valstis, kas radās impēriju sabrukuma un ģeopolitisko pārmaiņu laikmetā pēc Pirmā pasaules kara. Līdzīga problemātika bijusi aptverta divās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādēs Rīgā – “No de facto līdz de iure” (2008) un 1. pasaules kara simtgadei veltītajā izstādē “1914” (2014, Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros). Abu projektu koncepcijas un publicētie izdevumi kļuva par pamatu sadarbībai ar IMMA, atlasot eksponātus jaunajai izstādei.

Īrijas Modernās mākslas muzeja pētnieciskā izstāde no kuratoru izvēlētajiem skatpunktiem caur vairāk nekā 110 mākslinieku daiļradi atspoguļo kopīgo un atšķirīgo pieredzi, kas 20. gadsimta pirmajā pusē apliecinājās jaundibinātajās nacionālajās valstīs, katrā no tām variējoties vēstures un politikas, kultūras mantojuma un tradīciju, sava laika modernisma virzienu apguves un attīstības iespēju dažādībā. Projekta izveidē IMMA sadarbojies ar muzejiem, citām institūcijām un kolekcionāriem no Baltijas valstīm, Ukrainas, Polijas, Somijas, Ēģiptes un Turcijas.

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma uz Dublinu aizvesta 14 darbu kolekcija: Rīgas mākslinieku grupas modernistu Aleksandras Beļcovas, Ģederta Eliasa, Jēkaba Kazaka, Niklāva Strunkes, Romana Sutas, Leo Svempa gleznas, Jūlija Madernieka nacionālā ornamenta stilizācijas un Anša Cīruļa zīmētās ziedojumu markas par labu latviešu strēlnieku pulkiem, kas dažādās ekspozīcijas tematiskajās sadaļās piebalso kuratoru radītajam vēstījumam.

Tāpat izstādē no Latvijas piedalās Rakstniecības un mūzikas muzejs, eksponējot scenogrāfa Jāņa Munča skatuves maketu īru dramaturga Bernarda Šova lugai “Cēzars un Kleopatra”, Herberta Līkuma un Ludolfa Liberta dekorāciju metus.

Izstāde vienlaikus pievēršas vēsturisko un mūsdienu perspektīvu salīdzinājumam un pretstatījumam. Aicinot rast kopsakarības starp pagātni un tagadni, Īrijas Modernās mākslas muzejs ekspozīcijā ir iekļāvis arī laikmetīgās mākslas pārstāvju darbus. Latviju starptautiskajā laikabiedru izlasē reprezentē māksliniece, Purvīša balvas laureāte (2019) Ieva Epnere ar multimediālo darbu “Zaļā skola”.

Projekts “Pašnoteikšanās: globālā perspektīva” norisinās trīs kārtās: IMMA Austrumu spārnā izstāde aplūkojama no 2023. gada 28. oktobra līdz 2024. gada 21. aprīlim, ekspozīcija Dārza galerijās gaida apmeklētājus no 2023. gada 30. novembra līdz 2024. gada 7. aprīlim, bet sadaļa Galvenajās galerijās būs pieejama apskatei no 2024. gada 10. februāra līdz 12. maijam.

2023. gada 9.–11. novembrī Dublinā notika zinātniskā konference “100 pašnoteikšanās gadi” (“100 Years of Self-Determination”), kurā pētnieks un kurators Andris Brinkmanis iepazīstināja ar Rīgas Strādnieku teātra darbības aspektiem referātā “Proletarian Theatre as a Site for Education. Radical Pedagogies of Asja Lacis and Walter Benjamin”.

Izstādi pavada rakstu un eseju krājums ar nosaukumu “Art and Self-Determination: A Reader”.


Izstādes vadošais kurators

Šons Kisāns (Seán Kissane)
Izstāžu kurators /
Īrijas Modernās mākslas muzejs
Dublina, Īrija

Izstādes vadošais pētnieks

Dr. Neitans O’Donels (Nathan O’Donnell)
Kuratoru zinātniskais konsultants /
Īrijas Modernās mākslas muzejs
Dublina, Īrija

PapiIdu informācija

Dr. art. Aija Brasliņa
Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs. – 20. gs. 1. puse) /
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Īrijas Modernās mākslas muzeja

Izstādes norises vieta

Īrijas Modernās mākslas muzejs /
Austrumu spārna galerijas, Dārza galerijas
Royal Hospital, Military Road, Kilmainham /
Dublina, Īrija