Triju Zvaigžņu ordenis Triju Zvaigžņu ordenis
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Triju Zvaigžņu ordenis

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, Rīgas pilī notika valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija. Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore, mākslas zinātniece Dr. art. Elita Ansone.

Aprīlī tapa zināms, ka saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu 104 sabiedrības pārstāvjiem piešķirs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu.

Par nopelniem kultūrā un izcilu ieguldījumu latviešu vizuālās mākslas izpētē un popularizēšanā ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvota Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore, mākslas zinātniece Dr. art. Elita Ansone.

Triju Zvaigžņu ordenis, kas ir visaugstākais valsts apbalvojums, nodibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994.gadā. Tā devīze ir Per aspera ad astra – Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Visi 2023. gada 4 maijā piešķirtie apbalvojumi.