Mākslas kolekcija 2020 Mākslas kolekcija 2020
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Mākslas kolekcija 2020

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina iepazīt vairāk nekā 300 mūsdienu vizuālās mākslas darbus no muzeja krājuma tiešsaistes platformā “Mākslas kolekcija 2020”.

Tiešsaistes platforma “Mākslas kolekcija 2020” tapusi pateicoties advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam un atspoguļo unikālo 2020. gada mākslas darbu iepirkumu.

Iemesls tiešsaistes platformas veidošanai

Ar mērķi “mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi uz kultūras nozari, atbalstīt krīzes skartos šobrīd aktīvi strādājošos māksliniekus un vienlaikus kvalitatīvi papildināt muzeja krājumu” (Ministru kabineta 18.06.2020. Rīkojums Nr. 339) Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2020. gada vasarā no valsts budžeta saņēma 550 000 EUR mākslas darbu iepirkumam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pārskatāmu mākslas darbu atlases procesu, muzejs izveidoja Ekspertu komisiju, kuras dalībnieki izvērtēja pēdējo 30 gadu mākslas ainas atspoguļojumu muzeja kolekcijās un apzināja, kuras šī perioda mākslas parādības un autori LNMM krājumā nav pārstāvēti nemaz vai arī ir pārstāvēti ar minimālu darbu skaitu.

Nozīmīgākais muzeja kolekcijas papildinājums Latvijas jauno laiku vēsturē

Unikālās iepirkumu programmas rezultātā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums tika papildināts ar 107 visu paaudžu šobrīd aktīvi strādājošu Latvijas mākslinieku darbiem, tas ir apjomīgākais muzeja kolekcijas papildinājums no neatkarības atgūšanas brīža. Kolekcijā ir pārstāvēts plašs vizuālās mākslas nozaru spektrs – glezniecība, tēlniecība un objekti, fotogrāfija, video, jauktu mediju instalācijas, starpdisciplināri projekti un dizaina mākslas darbi. Mākslas darbi aptver daudzveidīgu tēmu loku un emocionālo noskaņu amplitūdu – no vispārcilvēciskām vērtībām un globālām aktualitātēm līdz personīgā pieredzē balstītiem pārdzīvojumiem, no neitrāla vērojuma līdz ironiskam vai provokatīvam vēstījumam.

Kolekcijas papildinājums tagad pieejams ikvienam

Vienlaikus parādīt visu “Mākslas kolekciju 2020” izstāžu zālē nebūtu iespējams, taču tiešsaistes platformā tā ir pieejama ikvienam interesentam. Digitālajā katalogā sniegta informācija latviešu un angļu valodā par katra mākslas darba tapšanas apstākļiem un ideju, pievienota tehniskā informācija un attēls vai video ieskats. Mākslas darbu datubāze piedāvā iespēju izmantot dažādus atlases kritērijus – pēc kategorijām “Glezniecība un grafika”, “Fotogrāfija”, “Video, tēlniecība un objekti” vai “Video un jaukta veida instalācijas”, kā arī meklēšanā atzīmēt sekojošus parametrus: autora vārds un uzvārds, mākslas darba tapšanas gads. Tāpat platformā atrodama informācija par projektu kopumā. Īpaši jāizceļ četri video stāsti, kas ļauj gūt priekšstatu par ekspertu komisijas darbu – Solvitas Kreses, Viļņa Vēja, Ivetas Derkusovas un Elitas Ansones dalību.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tiešsaistes platforma – “Mākslas kolekcija 2020” – ir iespēja virtuāli visai pasaulei rādīt to, ko Latvijas laikmetīgās mākslas mākslinieki radījuši pēdējo 30 gadu laikā.