Teodora Zaļkalna memoriālā kolekcija Teodora Zaļkalna memoriālā kolekcija
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Teodora Zaļkalna memoriālā kolekcija

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā ietilpst izcilā mākslinieka, latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna (1876-1972) memoriālā kolekcija, kas izveidota 1993. gadā, likvidējot Teodora Zaļkalna memoriālo muzeju.

Māksliniecisko izglītību tēlnieks ieguvis Sanktpēterburgā, Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kur specializējies dekoratīvajā glezniecībā un ofortā. Pēc mācībām Zaļkalns devās studēt uz Minheni un Parīzi ar mērķi papildināties dekoratīvajā glezniecībā, bet sastapšanās ar Ogistu Rodēnu (Auguste Rodin) Parīzē krasi izmainīja viņa dzīvi – viņš kļuva par tēlnieku.

Savā ilgajā radošajā mūžā mākslinieks ir strādājis gandrīz vai visos skulptūras žanros. Muzeja krājumā atrodas mākslinieka veidotie portreti, stājskulptūras, medaļas, monētas. Zaļkalna agrīnajos darbos ir izteikti jūtams rodēnisma gars - gleznieciskums, plastiskums, formas un faktūru dažādība, kas veiksmīgi izpaudās izmantotajos materiālos – bronzā un granītā.

Modernās mākslas vispārējās ievirzes parādījās viņa pēckara darbos (Stāvošā māmiņa, 1915, Sēdošā māmiņa, 1916-1923). Interesanti ir viņa monumentālās propagandas darbi - Černiševska, Blankī, Skrjabina un Musorgska krūšutēli, parādās vēl izteiktāka formu ģeometrizācija.

zalkans.jpg
T. Zaļkalns pie ģipša meta cūkas figūrai. 20. gs. vidus. Autors nezināms. LNMM kolekcija

Izcili ir mākslinieka darbi animālijas žanrā. Zaļkalns dzīvnieku atveidojumus radīja, studējot dzīvus prototipus lauku vidē, un darba vajadzībām tos arī fotografēja.