Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Dizaina process

Atvērta tipa ekspozīcija, kas iepazīstina ar Latvijas dizainu no 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām, kā arī uzdod jautājumus par dizaina lomu sabiedrībā.

"Latvijā dizainam piemīt milzīgs potenciāls, ko saskata katrs vērīgs vērotājs" atzinis dizainers un teorētiķis Jānis Borgs. Dizains ir process, kas palīdz saprast pasaules lietu kārtību, paplašina redzes loku un attīsta kritisko domāšanu. Dizains allaž tiecas būt laikmetīgs – dizaineru piedāvātās idejas rodas kā atbilde kādai funkcionālai problēmai, vajadzībai vai patērnieciskai iekārei. Veiksmīgs dizaina risinājums ir saistīts ar konkrētā brīža tehnoloģijām un estētiskajiem priekšstatiem, tas atspoguļo sava laika sabiedrības vērtības un ikdienu.

Jēdziens "dizains" Latvijā aktualizējās 20. gs. 60. gadu pirmajā pusē, aizstājot iepriekš lietotos terminus "tehniskā estētika", "rūpnieciskā māksla", "mākslinieciskā konstruēšana", "lietišķā māksla" u. c. Stāsts par dizainu, sākot ar 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām, veidots kā eksperimentāla studija, kurā ikviens aicināts pētīt un līdzdarboties. Latvijas dizaina vēsturi palīdzēs izgaismot epizodes piecās vienlīdz nozīmīgās tematiskās "stacijās" – DABA. VIDE. CILVĒKS. MODERNĀ PILSĒTA, PUBLISKĀ TELPA, FORMA UN MATERIĀLS un ATVĒRTĀS ROBEŽAS.

Dizainā atklājas mūsu nacionālās kultūras savdabība un vērtības. Izstādītie muzeja krājuma priekšmeti un arhīvu materiāli sniedz ieskatu dizaina daudzveidībā, liecina par saskarsmes punktiem unikālajā un rūpnieciskajā dizainā, kā arī par radošās domas un tradīciju pēctecību.

Ekspozīcija tapusi, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas KultūrELPA atbalstam. Projekta dizaina autori ir birojs H2E.

Izstaigā ekspozīciju platformā “Google Arts & Culture”