8.-12. klase
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Ideju ģenerators:
Kā top instalācija?

Ideju ģenerators “Kā top instalācija?” ir interaktīva nodarbība skolas vecuma jauniešiem ar mērķi iepazīstināt ar laikmetīgās mākslas formu — instalāciju — un tās veidošanas procesu, kā arī veicināt jauniešu prasmes runāt par mākslu.

Nodarbības sākumā skolēni iepazīsies ar dažādu instalācijas veidu piemēriem Latvijas un pasaules mākslā. Tālāk sekos grupu darbs, dalībniekiem apspriežot vadītāja dotās tēmas un, izmantojot nodrošinātos materiālus, formas un priekšmetus, kopīgi veidojot savas instalācijas, kas atspoguļo grupas pārdomas par izvēlēto tēmu. Norises noslēgumā skolēni diskutēs par savu instalāciju realizēšanas iespējām un to lomu laikmetīgajā mākslā, kā arī dalīsies savā pieredzē un secinājumos.

Nodarbībā tiek attīstīta radošā un kritiskā domāšana, veicināta viedokļu apmaiņa un tiek pārrunātas tādas tēmas kā vide, sabiedrība, personība un līdzatbildība. Apskatāmās tēmas var tikt pielāgotas grupas interesēm.

Nodarbība izstrādāta kopā ar mākslinieci Evu Vēveri.

Papildu informācija

  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 25.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Iespējams organizēt divas paralēlas norises ar kopējo maksimālo dalībnieku skaitu 50. Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Ideju ģenerators:
Kā top instalācija?

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma bērni un jaunieši (8.–12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu, krievu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.
 

Norises ilgums

90 minūtes

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E:


Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Atbalsta

VKKF

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma bērni un jaunieši (8.–12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu, krievu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.
 

Norises ilgums

90 minūtes

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E:


Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Atbalsta

VKKF