7.-12. klase
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Nodarbība skolēniem:
Brīvības darbnīca

Nodarbība skolēniem ekspozīcijā “Mūra nojaukšana. Latvijas māksla 1985–1991” pievēršas Atmodas laika perioda mākslai, saistot tam laikam aktuālās mākslas izpausmes ar mūsdienu mākslā novērojamajām aktualitātēm, vienlaikus aicinot skolēnus reflektēt par brīvības jēdzienu.

Ekspozīcijā pārstāvētais laika periods Latvijai nozīmēja cīņu par neatkarību, vēlmi atbrīvoties no padomju ideoloģijas žņaugiem, represijām un vēlmi veidot pašiem savu nacionālu valsti. Māksliniekiem tas nozīmēja spēt runāt godīgi, redzēt pasauli un justies brīvi.

Radošā darbnīca 7.–12.klašu skolēniem balstās uz katra indivīda brīvības izpratni un brīvības jēdziena interpretāciju. Jaunieši šajā vecumā asi izjūt sabiedrības problēmas – valstī, cilvēku attiecībās un paši sevī. Brīvība ir aktuāla vienmēr.

Nodarbība sākas ar ekspozīcijas apskati muzejpedagoga pavadībā, tematiski pievēršoties Atmodas laika mākslas periodam un šī laika aktuālajām mākslas norisēm. Tālāk seko darbs grupās, diskusiju ceļā nonākot līdz nodarbības noslēgumam – radošas kompozīcijas radīšanai.

Papildu informācija

  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 25.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Pirms nodarbības tikšanās ar muzejpedagogu otrā stāva vestibilā pie Informācijas punkta.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Nodarbība skolēniem:
Brīvības darbnīca

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni  
(7.–12. klase) 

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti  

Pieteikšanās

E:  
T: (+371) 67 324461 

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem
 

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,  
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga 

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni  
(7.–12. klase) 

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti  

Pieteikšanās

E:  
T: (+371) 67 324461 

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem
 

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,  
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga