Iepazīsti mākslas valodu! Iepazīsti mākslas valodu!
1.-12. klase
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Nodarbība skolēniem:
Iepazīsti mākslas valodu!

Muzeja klasiskās mākslas ekspozīcijā (19. gs.–20. gs. vidus) ieraugāma dažāda darbu tematika un atšķirīga mākslas valoda, kas mainījusies laika gaitā. Tomēr dažas pamatkategorijas nemainās. Nodarbības pastāvīgajā mākslas ekspozīcijā rosinās labāk izprast bāzes principus, uz kā balstās gan mūsu vecmeistaru, gan modernistu daiļrade.

Piedāvājam sešas nodarbību tēmas un apakštēmas, kas ir iekšēji plašas, mākslas izglītībā aktuālas un radoši interpretējamas. Vienā muzeja apmeklējuma reizē aicinām klasi izvēlēties vienu tēmu, atbilstoši interesēm un mācību vielas aktualitātei.

Krāsa mākslā un tonālā glezniecība

Nodarbība rosina saskatīt un lietot krāsu nianses un vecmeistaru gleznu iepazīšanu, aplūkojot krāsu paleti un toņu gradācijas. Skolēni gūs zināšanas par krāsu skalu, uzbūvi un paņēmieniem, kā iegūt vajadzīgo krāsas niansi.

Radošais uzdevums: brīvi izvēlētas gleznas kopijas izveide, attēlojot krāsu pārejas un toņu nianses.

Krāsa mākslā un emocijas

Nodarbība iepazīstina ar krāsu nozīmi mākslas darbā ietvertās emocionalitātes attēlošanā, aplūkojot latviešu modernistu darbus. Skolēni iepazīsies ar to, kā mākslinieki izmanto spilgtas un intensīvas krāsas, lai glezniecībā sasniegtu emocionālus efektus, piemēram, prieku, skumjas vai bailes. Nodarbības vadītāja iepazīstinās arī ar mākslinieku apzināti veidotiem kompozīciju principiem un to ietekmi uz gleznu radītajām izjūtām.

Radošais uzdevums: radoša kompozīcija par savu emociju pasauli krāsās.

Līnija mākslā

Nodarbība veltīta grafikas mākslai, izzinot pamata izteiksmes līdzekli – līniju. Nodarbība iepazīstina ar līnijas radīto efektu gleznās un grafikas kompozīcijās. Skolēni izzinās līniju lietojuma daudzveidību tādu ievērojamu latviešu grafiķu kā Riharda Zariņa, Teodora Ūdera un Romana Sutas darbos.

Radošais uzdevums: gleznas interpretācija, izmantojot tikai līniju.

Ainava mākslā un telpiskums

Nodarbība iepazīstina ar ainavas žanra galvenajiem izteiksmes līdzekļiem – telpas un gaisa perspektīvu un plenēra apgaismojumu. Šāda ainava balstās uz attēlojumu, kas ir tuvs vizuālajai realitātei, plaknē panākot telpiska motīva ilūziju. Skolēni izzinās šīs likumības, aplūkojot latviešu mākslinieku veidotās panorāmas ainavas un līniju, formu, gaismas un ēnas kombināciju harmoniju.

Radošais uzdevums: gleznas kopijas ar telpiskuma efektu izveide.

Ainava mākslā un tematika

Nodarbība ietver ainavas žanra iepazīšanu, izzinot mākslinieka subjektīvos satura uzstādījumus. Mākslinieki ainavas attēlojumā rada paši savu motīva interpretāciju, paužot noteiktas emocijas vai personīgu skatījumu uz redzēto. Šim nolūkam viņi apzināti var izmainīt objektu formas vai krāsas. Skolēni iepazīs ainavas žanra pamatprincipus latviešu mākslinieku darbos, salīdzinot un analizējot to dažādās izpausmes.

Radošais uzdevums: gleznas kopija, kurā paradās minētais ainavas uzbūves princips.

Portrets mākslā

Nodarbība iepazīstina ar portreta žanra kompozīcijas paņēmieniem, ko mākslinieki izmanto, lai panāktu vēlamo efektu - tēla poza, skatiens, krāsa, formu deformācija. Skolēni uzzinās, kā portrets, atkarībā no autora ieceres, bieži tiek radīts ar noteiktu tēlu raksturojošu vai saturisku uzstādījumu. Skolēni apskatīs portreta žanra ievērojamākos darbus Latvijas mākslā, aplūkojot vecmeistaru Jāņa Staņislava Rozes, Jaņa Rozentāla veidotos portretus, kā arī latviešu modernistu Jāzepa Grosvalda, Jēkaba Kazaka un Valdemāra Tones darbus.

Radošais uzdevums: pašportreta radīšana, izmantojot minētās metodes personības raksturošanā.

Papildu informācija

  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 30.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Pirms nodarbības tikšanās ar muzejpedagogu 2.stāva vestibilā.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Nodarbība skolēniem:
Iepazīsti mākslas valodu!

Mērķauditorija

Visu vecumu skolēni 
(1.–12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Norises ilgums

90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Eļļas pasteļu krītiņi
Līnijas nodarbībai – mīksts zīmulis (3 B – 6 B), dzēšgumija vai melns marķieris

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E: 

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Mērķauditorija

Visu vecumu skolēni 
(1.–12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Norises ilgums

90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Eļļas pasteļu krītiņi
Līnijas nodarbībai – mīksts zīmulis (3 B – 6 B), dzēšgumija vai melns marķieris

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E: 

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga