Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēmis pirmo dāvinājumu un atbalstu no ziedojumu fonda “American Friends of the Latvian National Museum Inc.” Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēmis pirmo dāvinājumu un atbalstu no ziedojumu fonda “American Friends of the Latvian National Museum Inc.”
16.06.2023.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēmis pirmo dāvinājumu un atbalstu no ziedojumu fonda “American Friends of the Latvian National Museum Inc.

Pateicoties mākslinieces Vijas Celmiņas, Latvijas goda konsula Vermontas štatā Dara Dēliņa un Latvijas goda konsula Filadelfijā Džona Medvecka ASV dibinātā fonda atbalstam, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēmis nozīmīgu dāvinājumu Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA izvietotajai ārzemju mākslas kolekcijai – divus mākslinieciski vērtīgus sudraba priekšmetus. Vienlaicīgi LNMM saņēmis fonda atbalstu izstādes “Tikai neraudi!” veidošanai 2023. gada vasarā muzeja galvenajā ēkā.

Saņemtie priekšmeti ir sudraba pāra mērces trauki ar pamatnēm no tā dēvētās Rīgas servīzes. 18. gadsimta 80. gadu sākumā Augsburgā, Vācijā tapušajiem priekšmetiem Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) Ārzemju dārgmetālu kolekcijas kontekstā ir unikāla vērtība.

17. un 18. gadsimts Augsburgas sudrabkaļiem bija uzplaukuma laiks, kad priekšmeti tika veidoti īpaši izsmalcinātās formās un pārsvarā rotāti ar barokāliem elementiem. 18. gadsimta beigās Katrīna Lielā reģionālo galvaspilsētu vajadzībām pasūtīja pusdienu servīžu sērijas, kas darinātas Augsburgā, Parīzē un Londonā. Rīgas servīze tika piegādāta 1784. gada 4. aprīlī, kad Rīgas ģenerālgubernators bija grāfs Džordžs fon Brauns.

Saglabājās informācija, ka servīze bijusi iespaidīga un paredzēta banketam līdz četrdesmit personām. Tā sastāvēja no četrām ovālām terīnēm, astoņiem kandelabriem, divdesmit četriem svečturiem, astoņiem vīna dzesējamiem traukiem, mērces traukiem, šķīvjiem, to vākiem un citiem mazākiem priekšmetiem ar kopējo svaru ap 482 kilogramiem. 1797. gadā, pārvedot servīzi uz Sanktpēterburgu, tā pazuda. Pašlaik ir zināmi tikai atsevišķi priekšmeti, kas atrodas muzejos vai privātkolekcijās. Unikālais dāvinājums no 17. jūnija būs apskatāms Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA pastāvīgajā ekspozīcijā – Eiropas mākslas galerijā (Makarta zālē).

Muzeja draugu fonds Amerikā ziedojis arī 15 000 USD apjomīgam mākslas projektam “Tikai neraudi!”. Tas ir mākslinieces Vijas Celmiņas ziedojums un jau sena iecere atbalstīt tieši Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Ziedojums tiek ieguldīts izstādes kataloga izdošanā, kas nāks klajā līdz ar ekspozīcijas atklāšanu 14. jūlijā.

Projektā piedalās gandrīz 50 Latvijas mākslinieces, kuras pārstāv periodu no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Nosaukums “Tikai neraudi!” ietver aizliegumu paust emocijas un līdz ar to – arī viedokli. Tas atgādina un ironizē par padomju okupācijas periodā kultivēto varonīgās padomju sievietes tēlu, kura nekurnot tiek galā ar jebkurām grūtībām. Stiprās sievietes stigma un aplamais padomju sieviešu lepnums par spēju dzīvot smagos apstākļos joprojām bremzē Latvijas sieviešu kritisku attieksmi pret viņu dzīves problēmām. Izstāde būs skatāma no 15. jūlija līdz 15. oktobrim.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs pateicas Muzeja draugu fondam par sekmīgo darbību nozīmīgu mākslas projektu sekmēšanā, kā arī īpaša pateicība par nesavtīgo ziedojumu māksliniecei Vijai Celmiņai un Latvijas goda konsulam Filadelfijā Džonam Medveckim.

Fonds “American Friends of the Latvian National Museum Inc.” (“Latvijas Nacionālā mākslas muzeja amerikāņu draugi”) tika dibināts 2022. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs ar mērķi sekmēt un organizatoriski virzīt ASV tautiešu uzmanību un finansiālo atbalstu Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un līdzīgām iestādēm Latvijā, lai tās krātu, saglabātu un izstādītu mākslas darbus ar vēsturisku, akadēmisku un māksliniecisku nozīmi Latvijas kultūrtelpai.