06.10.2023. 18.00
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Sievietes stāsts:
Anonīmās stikla klasiķes. Neliels ieskats Iļģuciema 20. gs. 60. gadu stikla dizaina vēsturē

Lai padziļinātāk iepazītu izstādes “Tikai neraudi! Feministiskie skatījumi Latvijas mākslā: 1965–2023” tematiskās grupas, piedāvājam apmeklēt darbnīcas, lekcijas, un sarunas ar izstādē pārstāvētajām māksliniecēm. Dažādu formātu norisēs pievērsīsimies gan izstādē atspoguļotajiem sieviešu dzīves problemātikas jautājumiem, gan citiem mūsdienās aktuāliem tematiem.

Iļģuciema stikla fabrika un tās produkcija pamatoti ir viena no Latvijas stikla ražošanas stāsta slavenākajām lappusēm. Pirms trim gadiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā bija skatāma izstāde “Iļģuciema stikls (1886–1960)”, veltīta fabrikas pirmsākumiem un darbībai neatkarīga uzņēmuma statusā. Pēc 1960. gada notika rūpnīcas reorganizācija un tā zaudēja savu patstāvību. Tomēr tieši šajā t.s. “taras” periodā darbu uzsāka pirmās profesionālās stikla mākslinieces Ilga Matveja un Malda Lapsiņa (vēlāk Strazdiņa), kuru uzdevums bija radīt jaunus paraugus masveida ražošanai. Viņu veidotie darbi uzskatāmi par izciliem sava laika formas dizaina un stilistikas paraugiem.

Līdzīga situācija izveidojās arī fabrikā “Dzintars”. Tajā 20. gs. 50. gadu vidū darbu uzsāka Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente Agaida Goldšteine, kura izstrādāja smaržu pudelīšu dizainus. Dažādu iemeslu dēļ autoru vārdi rūpnīcas produkcijas katalogos netika minēti.

Vairākiem ar sievietes dzīvi saistītiem aspektiem veltītās izstādes “Tikai neraudi” kontekstā ir svarīgi aktualizēt stikla dizaina nesenās vēstures lappuses, lai par klasiku kļuvis priekšmets atgūst nepelnīti piemirsto sieviešu mākslinieču vārdus un zaudē savu anonimitāti. Lekcijā tiks sniegts neliels ieskats Iļģuciema stikla fabrikas produkcijas vēsturē, aicinot katru klausītāju palūkotos uz Latvijas stiklu kā uz nozīmīgu un saglabājamu mūsu kultūras mantojuma daļu.

Irēna Bužinska (1955), Mg. Art., mākslas zinātniece, kuratore. Strādājusi LNMM (1977-2022). Publicējusi ap 300 rakstu par latviešu mākslas vēstures jautājumiem un mūsdienu mākslas izstādēm. Pievērsusies latviešu mākslas vēstures pētniecībai, īpaši mākslinieku-fotogrāfu un dizaineru darbības apzināšanai.

Papildu informācija

  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10–15 minūtes pirms norises sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Informējam, ka LNMM publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai regulāri un mērķtiecīgi informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm. Vairāk par privātuma politiku šeit.

Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, seniori  

Norises valoda

Latviešu 

Norises ilgums

60–90 minūtes

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā saskaņā ar LNMM cenrādi
Gada biļetes īpašniekiem dalība pasākumā ir bez maksas

Pieteikšanās

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama 

Atbalsta

Norises vieta

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka  
Konferenču zāle (1. stāvs) 
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga