1.-12. klase
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Ekspozīcijas izzināšana ar gidu:
Atklāj mākslas muzeju!

Muzejs un tā ekspozīcija ir aizraujoša, ievērojamu notikumu un personību pilna pasaule! Norises laikā skolēni iepazīsies ar dažādiem mākslas procesiem vēstures gaitā Latvijā un ievērojamākajiem meistardarbiem, izceļot katra perioda nozīmīgākās, izcilākās parādības un autorus, kā arī inovācijas.

Gids virza pastaigu cauri ekspozīcijām par Latvijas mākslu 19.–20. gadsimtā. Aktivitāte ietver sarunas elementus, radot skolēnos interesi, izpratni par vispārzināmo, problemātisko un neviennozīmīgo, kā arī veicinot labvēlīgu personīgo saikni ar mākslu.

Norises laikā skolēnos tiek attīstīta radošā un kritiskā domāšana, veicināta izpratne par mākslas un vēstures procesiem un to saistību. Dalībnieki ir aicināti saskatīt līdzīgo un atšķirīgo, kā arī formulēt un izteikt viedokli. Iekļautās tēmas – mākslas un kultūras vēsture, mākslas un vizuālās mākslas terminoloģija, sabiedrība, personības. Apskatāmās tēmas var tikt pielāgotas grupas interesēm.

Lai gūtu dziļāku ieskatu, iespējams sašaurināt izvēlēto tēmu un apskatīt:

 • pastāvīgo ekspozīciju (19.–20. gadsimta Latvijas māksla);
 • aktuālo izstādi 5. stāva izstāžu zālē;
 • aktuālo izstādi 4. stāva izstāžu zālēs;
 • aktuālo izstādi Lielajā izstāžu zālē −2. stāvā;
 • konkrēto ekspozīcijas daļu.

Ar aktuālajām izstādēm iepazīsties iespējams šeit.

Papildu informācija

 • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
 • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
 • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
 • Iespējams organizēt divas paralēlas norises ar kopējo maksimālo dalībnieku skaitu 50. Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
 • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.
 • *Maksa par gida pakalpojumu no grupas ir 30,00 EUR latviešu valodā un 40,00 EUR svešvalodā. Dalībniekiem nepieciešama ieejas biļete muzejā saskaņā ar muzeja cenrādi. Grupām, kuras lielākas par 10 personām, pakalpojuma maksu no grupas vadītāja vai pedagoga neiekasē.

Ekspozīcijas izzināšana ar gidu:
Atklāj mākslas muzeju!

Mērķauditorija

Pirmsskolas vecuma bērni un visu vecumu skolēni
(1.12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu, krievu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Norises ilgums

60–90 minūtes

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti 

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā +
30,0040,00 EUR no grupas par gida pakalpojumu*

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E: 

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Mērķauditorija

Pirmsskolas vecuma bērni un visu vecumu skolēni
(1.12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu, krievu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Norises ilgums

60–90 minūtes

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti 

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā +
30,0040,00 EUR no grupas par gida pakalpojumu*

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E: 

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga