5.-12. klase
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Ekspozīcijas izzināšana ar gidu:
Mākslas restaurācija muzejā

Ekspozīcijas izzināšana gida pavadībā skolēnus iepazīstina ar noslēpumaino un mazāk redzamo restaurācijas darbu, kas ir neatņemama muzeja ikdienas sastāvdaļa. Norise veidota kā informatīva pastaiga cauri ēkai un ekspozīcijai, iekļaujot stāstus par restaurācijas lomu mākslas muzeja darbībā, aizraujošākos mākslas darbu atjaunošanas piemērus un ētikas apsvērumus, ar kādiem saskaras grafikas, glezniecības un tēlniecības restauratori.

Norises laikā skolēnos tiek attīstīta radošā un kritiskā domāšana, uzmanības pievēršana detaļām, veicināta izpratne par mākslas tapšanas un saglabāšanas procesiem un aktualizēta atbildības un vērtību tēma. Iekļautās tēmas – mākslas un kultūras vēsture, mākslas un vizuālās mākslas terminoloģija, personības, sabiedrība.

Papildu informācija

  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Iespējams organizēt divas paralēlas norises ar kopējo maksimālo dalībnieku skaitu 50. Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.
  • *Maksa par gida pakalpojumu no grupas ir 30,00 EUR latviešu valodā un 40,00 EUR svešvalodā. Dalībniekiem nepieciešama ieejas biļete muzejā saskaņā ar muzeja cenrādi. Grupām, kuras lielākas par 10 personām, pakalpojuma maksu no grupas vadītāja vai pedagoga neiekasē.

Ekspozīcijas izzināšana ar gidu:
Mākslas restaurācija muzejā

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni
(5.–12. klase)

Norises ilgums

60 minūtes

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Materiāli līdzņemšanai

Nav nepieciešami

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā +
30,0040,00 EUR no grupas par gida pakalpojumu*

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E:

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni
(5.–12. klase)

Norises ilgums

60 minūtes

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Materiāli līdzņemšanai

Nav nepieciešami

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā +
30,0040,00 EUR no grupas par gida pakalpojumu*

Pieteikšanās

T: (+371) 67 324 461
E:

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu
skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga