Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2022 uzvarētājs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes” Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2022 uzvarētājs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes”
27.05.2022.

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2022 uzvarētājs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes”

2022. gada 27. maijā Latvijas Muzeju dienas ietvaros Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2022. Galvenās balvas saņēmējs – tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes”.

Projektā “No-zīmes” ir sagatavotas 12 jaunas tiešsaistes nodarbības četros mākslas muzejos – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā.

Katrs muzejs piedāvās trīs attālinātās nodarbības – pa vienai sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klašu grupām. “No-zīmes” nodrošina digitālajai videi īpaši piemērotu muzeju piedāvājumu skolēniem, kas veidots veicot padziļinātu auditorijas izpēti, kā arī integrējot mūsdienīgus digitālos risinājumus. Projekts risina muzejiem aktuālu problēmu – kā kultūras iestādēm efektīvi piesaistīt Z paaudzes (Gen Z) bērnu un jauniešu uzmanību digitālajā vidē, ņemot vērā konkurējošā satura kvalitāti. Programma sniedz arī ieskatu kultūras nozares profesiju dažādībā, palīdzot skolēniem apzināties arī savas nākotnes profesionālās iespējas. 32 nodarbībās sastopamie eksperti izvēlēti tā, lai reprezentētu nozares pārstāvju daudzveidību gan vecuma, gan dzimuma, gan citu iezīmju ziņā.

Žūrijas komentārs:

Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes” ir aktuāls un nozīmīgs darbs jaunās auditorijas piesaistei un iesaistei. Ietekme uz sabiedrību ir nenovērtējama, tas ir ieguldījums nākotnē. Ir ņemts vērā sociālais aspekts, pieejamība, saprotamība un izprotamība. Tas ir nevainojami īstenots projekts, kas ar vienādu rūpību pārskatījis un no jauna atradis ikkatra soļa no-zīmi - no ieceres līdz rezultātu komunikācijai un izveidoto izglītības programmu īstenošanai. No-zīmes ir paraugs, kā var veidot tiešsaistes programmu muzejā, uzsverot savu unikalitāti, rādot kā plānot, kritiski pārvērtēt un attīstīt arī tik ierastu muzeja pakalpojumu kā muzejpedagoģija.


LMB Gada balva ir ikgadējs muzeju nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos Latvijas Muzeju biedru muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību. Iesniegtos projektus vērtēja žūrijas komisija, kurā ietilpst viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie komisijas locekļi, pārstāvot dažādas ar muzeju darbību saistītas nozares: Zane Grīnvalde, Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja, Jānis Šiliņš, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks, Ingūna Elere, H2E biroja mākslinieciskā vadītāja un vadošā dizainere, Inga Surgunte, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja un Rasma Pīpiķe, RA.DU zināšanu pārneses kustības pārstāve.

Projekta vadītāja: Elīna Bērziņa

Projekta darba grupa: Dārta Dīriņa, Laura Dravniece, Sandra Ķempele, Lilita Pudule, Anna Pūtele, Grieta Sīpola, Kristīne Šica

Projekts tapis pateicoties LR Kultūras ministrijas atbalstam.