20.10.2021.

No-zīmes: Inovatīva attālinātās izglītības programma skolēniem mākslas muzejos

Projekts “No-zīmes” ietver 12 tiešsaistes nodarbības četros mākslas muzejos – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kā arī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā.

Katrs muzejs piedāvās trīs attālinātās nodarbības – pa vienai sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klašu grupām. Nodarbību saturs skolēniem palīdzēs izzināt un iesaistīties mākslas un dizaina tapšanas procesos, kā arī ļaus ieskatīties muzeju darba aizkulisēs.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja piedāvātās nodarbības

Vai klasiskā māksla vēl ir aktuāla?

Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA piedāvātās nodarbības

Kas nosaka mākslas un kolekciju vērtību?

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja piedāvātās nodarbības

Kā dizains un burtveidoli ienāk manā ikdienā?

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja piedāvātās nodarbības

Programma “No-zīmes” ir izstrādāta ar mērķi radīt inovatīvu, skolēnu auditorijai saistošu un digitālās vides tehnoloģiskajām iespējām īpaši pielāgotu mākslas muzeju izglītības piedāvājumu tiešsaistē. Nodarbībās skolēni varēs attālināti ielūkoties arī tādās muzeja daļās, kas apmeklētājiem ikdienā nav pieejamas – piemēram, krātuvēs. Video formātā notiks tikšanās ar dažādiem mākslas muzeja un kultūras nozares speciālistiem. Projektā piedalās 32 profesionāļi  – muzeju vadītāji, mākslas zinātnieki, restauratori, izstāžu kuratori un scenogrāfi, mākslinieki, dizaineri un citi.

Šādas tiešsaistes nodarbības sniedz iespēju skolēniem ne tikai nezaudēt saikni ar muzejiem laikā, kad tie ir slēgti vai nav pieejami grupu apmeklējumiem, bet arī ikdienā, jo īpaši skolēniem no galvaspilsētas attālākos reģionos.

"Ar šo projektu mēs vēlamies uzrunāt arī skolēnus Latvijas diasporas izglītības iestādēs un kopienas, kas bērnus izglīto mājmācībā. Tā ir lieliska iespēja interaktīvi izzināt Latvijas mākslas un dizaina procesus, vēsturi un aktualitātes caur kultūras personību stāstiem,” komentē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības darba vadītāja Elīna Bērziņa.

Projekta “No-zīmes” nodarbības veidotas digitālā mācību platformā “Nearpod”, kas tiešsaistē un bez reģistrācijas būs pieejama visiem nodarbību apmeklētājiem. Programmas saturs radīts, balstoties dažādu vecuma grupu skolēnu aptauju rezultātos, un tādēļ tieši atbild uz bērnus un jauniešus interesējošiem jautājumiem. Nodarbību laikā ar dažādu praktisku uzdevumu risināšanas starpniecību, diskusijām un grupu aktivitātēm skolēni varēs, piemēram, izzināt mākslas darbu ceļu no to radīšanas līdz izstādīšanai muzeja ekspozīcijās, iepazīties ar dizainera darba aspektiem, kā arī pārdomāt jautājumus par to, kas veido mākslas darbu vai kolekciju vērtību.

Man tiešām patika. Gan video stāsti, gan uzdevumi bija ļoti interesanti. Dažkārt šķiet, ka mācību stundas velkas, bet šī nodarbība pagāja ļoti ātri, jo bija aizraujoši,” 

Aleksandra, 10. klase

“Manuprāt, nodarbība bija ļoti interesanta, un es uzzināju daudz ko jaunu. Man patika, ka nodarbības laikā mēs varējām paceļot,"

Rebeka, 10. klase

Projekta nosaukums cēlies no idejas par mākslas un kultūras zīmju kopīgu izzināšanu jeb to nozīmju meklējumiem. Zīme kā mākslinieku atstāti vēstījumi mākslas darbu formātā un kā zīmes, kas caurvijušās dažādu kultūru mantojumiem tūkstošiem gadu no alu gleznojumiem līdz pat digitālajai mākslai. 

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu. Nodarbības ir iekļautas projekta "Latvijas skolas soma" programmā.